ร่วมเป็นเจ้าภาพตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖7 เวลา 11.00 น. ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top