ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางนฎา สีสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนมนำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top