ร่วมรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรัฐพิธี “วันคล้าย  วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567” เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อารีราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้  นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top