รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ประกาศฯและใบสมัคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top