รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการฯ PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top