เก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์

เก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” 2567

เอกสารเพิ่มเติม….การรับสมัครเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย… <<< ดาวน์โหลดเอกสาร….

Scroll to Top