ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม จังหวัดนครพนม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนฎา สีสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี นิติกรชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 […]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศธ.

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาส ฌแลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาววารุณี คำคลี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวนราธร แก้ววัน

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย  นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น มอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ชั้น 2 นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ชั้น 2 นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายครรชิต

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Kick-Off ตามโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวน Kick-Off ตามโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชน ได้เกิดความมั่นใจว่าบุตรหลาน จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน

Scroll to Top