ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (นครพนมโมเดล) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (นครพนมโมเดล) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประกาศ

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ป้องกันการทุจริต มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (นครพนมโมเดล) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (นครพนมโมเดล) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (นครพนมโมเดล) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Scroll to Top