ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี

Scroll to Top