ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม จังหวัดนครพนม

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนฎา สีสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี นิติกรชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม จังหวัดนครพนม ณ ศาลาน้อมรำลึก วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top