โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของรัฐบาล เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน นำโดย นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top