กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศธ.

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศธ. ร่วมกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมนำโดย นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานและ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top