ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
เลขที่ 139 ศูนย์มิตรภาพนครพนม – ฮานอย ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Email : peonkp338@gmail.com
Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 042-511338
เบอร์โทรสาร : 042-511339

กลุ่มอำนวยการ : 042-511338
Email กลุ่มอำนวยการ : addmin.peonkp338@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 042-511340
คุรุสภา : 042-530820

Scroll to Top