หวเวบสำนกงาน ขาว3

แจงชอบรจาคโลหต ครงท 3

 

 

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับกิจกรรม "จิตอาสา สกสค. จังหวัดนครพนม บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๓" ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๗-๙๔๗-๙๙๙๘ หรือ ๐๔๒-๕๑๔-๐๗๓

free accordion joomla menu

 คู่มือตัวชี้วัดร่วม

 65656565

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แผน SDG2564

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

 

ประกาศ เจต

QA

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada

 

4.png0.png9.png8.png9.png7.png
Today6
Yesterday57
This week275
This month1316
Total409897

Who Is Online

1
Online

26 มิถุนายน 2565

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว